OBEC JEDLOVÁ

Kostel - Horní Jedlová
Kostel - Dolní Jedlová
Obec
Aktivity
Fotogalerie


Kostel Navštívení Panny Marie (Horní Jedlová)


Kostel Navštívení Panny Marie je raně gotická stavba ze 13. století (zvlášť vzácný je portál u bočního vstupu) se zvonicí a přilehlým hřbitovem, který je chráněn kamennou zdí. Hlavní oltář je klasicistní, varhany jsou vyzdobeny rokokovými řezbami. Vedle stojící čtyřboká zvonice byla postavena v 17. století.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:  Ne  1100 - sudý týden,   Pá  1730(1630) - první pátek v měsíci

  • MŠE SV. O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH - v něděli  v 1100, příp. v sobotu v 1730
  • PATROCINIUM (POUŤ) - první neděli v červenci  v 1100

NAHORUKostel Nanebevzetí Panny Marie (Dolní Jedlová)

Zděný kostel Nanebevzetí Panny Marie na kopci nad Dolní Jedlovou byl vystavěn po požáru, který zničil dřevěnou kapličku u "školního kříže". Práce trvaly tři roky (1906-1909) a sochou sv. Josefa jej vyzdobil místní řezbář Antonín Soukal.

V roce 2016 - ke 110. výročí započetí stavby kostela - doznal jeho interiér značné proměny. Úpravy, během nichž byl kostel od 2. dubna do 20. srpna uzavřen, zahrnovaly: kompletní výměnu ještě původní elektroinstalace (její dlouhodobě nevyhovující stav byl prvním podnětem k opravě) - rozvody (včetně přípravy na zabudování topení do lavic), osvětlení, ozvučení; výměnu oken; opravu a nátěr zdí a stropu; úpavu a znovunatření lavic, nátěr kůru a dveří; lokální opravu dlažby v lodi a zbudování stupínku v presbytáři, instalaci opraveného harmonia a další. Začátkem září byl položen koberec na stupínku v presbytáři a v listopadu do lavic a na lavičky instalovány podsedáky. Zrestaurovaný boční mariánský oltář se na své místo vrátil koncem května 2017 (před slavností Nanebevstoupení Páně). Jedním z cílů úprav bylo i barevné sjednocení prostoru, což se povedlo. Vzhled interiéru před a po ůpravě můžete zobrazit poklepáním na obrázek.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:  Ne  1100 - lichý týden

  • PATROCINIUM (POUŤ) - v neděli po 15.8.  v 1100
  • POSVÍCENÍ - poslední neděli v říjnu  v 1100

NAHORUObec


Obec Jedlová vznikla ze tří místních částí, které navzájem splynuly. Jméno obec dostala podle ztepilých jedlí, které obec obklopovaly. Rozkládá se v délce 6 km podél Zlatého potoka, jihovýchodně od Poličky. V současné době má obec 1024 trvale žijících obyvatel, 274 trvale obydlených domů, 75 rekreačních chalup a 13 chat.

Jedlová byla založena za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253-1278) jako pohraniční ves na českomoravském pomezí, a to se na rozvoji obce projevilo hlavně v období 2. světové války a těsně po ní, při odsunu německého obyvatelstva. Tři místní části, ze kterých vznikla Jedlová, se jmenují Dolní jedlová, Horní Jedlová a Čtyři Dvory. Na konci 17. století přibyla skupina obydlí, nazývaná Zuzančina Víska (též Šest chalup, nebo Šestidobí).

Místo je poprvé zmíněno v listinách z let 1349 a 1350 jako Krásný pramen, Krásná studánka, ale i Krásné zřídlo, jako majetek litomyšlské diecéze. Symbolika obce se zachovala na otisku úředního razítka. V poli je vždycky vodní zdroj, kamenná studánka s tekoucí vodou do kamenného žlabu a po stranách pak dvě blíže neurčené kvetoucí rostliny. Z heraldického hlediska byl tedy navržen motiv symbolizující studánky dvěma stříbrnými pruhy v modrém poli a rostlinný motiv symbolizující zlatý květ.


NAHORUFarní aktivity


Modlitby matek

Setkávání matek, které probíhá dle určených pravidel, aby se takto znásobila síla modliteb jednotlivých skupin modlících se matek po celém světě.


Putovní svatyňka

Projekt putovní svatyňka je pastorační iniciativa mezinárodního Schönstattského hnutí. Panna Maria se vydává na cestu k lidem, k rodinám prostřednictvím putovního obrazu Třikrát podivuhodné Matky a Královny schönstattské. Od roku 1950 putuje obraz Panny Marie po světě. Putuje od rodiny k rodině, vždy na třídenní návštěvu v každém měsíci. Rodina přijímá Pannu Marii v Putovní svatyňce do svého domova. Panna Maria pak šíří kolem sebe atmosféru lásky a učí lásce.Náboženství

Ministranti

Tříkrálová sbírka

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Jedlová u Poličky    webmaster:     OBNOVIT